Avlsgrise af bedste kvalitet
Pig

Samarbejde

Hver gang vi sælger avlsdyr til en kunde, ser vi det altid som en mulighed for at opbygge nye relationer eller forstærke allerede eksisterende. Den direkte kundekontakt fylder derfor meget i den måde, vi driver vores virksomhed. I en tæt dialog med kunden får vi afklaret, hvilke behov det er, som skal afdækkes.

Kundens første leverance af avlsdyr

Når vi fra begyndelsen gennemfører leverancer af dyr, som lever op til kundens forventninger, er kimen til det gode kundeforhold grundlagt. Vores kunders forventninger kan være mange, men som regel er det et gennemgående træk, at de grundlæggende praktiske ting skal være i orden. Det vil sige, at kunden får det antal dyr de har bestilt. Alderen på de bestilte dyr skal stemme, og det aftalte tidspunkt for levering skal overholdes.

Avlsdyr fra ACT er en god investering

Den næste store tillidsprøve til vores avlsarbejde sker, når vores sopolte begynder at producere grise hos vores kunder. Igennem avlsarbejdet arbejder vi hver dag for, at kunderne modtager dyr, der har en høj produktivitet og er holdbare over mange læg. I sidste ende er det vores forventning og målsætning, at de penge der er investeret i avlsdyr fra ACT skal give et højt afkast.

Nye kunder hjælpes i gang

Nye kunder, der ikke tidligere har haft genetik fra ACT i deres stalde, tilbyder vi, afhængig af behov, en eller to ugers praktisk ophold i vores stalde. På den måde kan kundens staldpersonale lære, hvilket management der passer bedst i forhold til grise fra ACT. Oplæring af kundens medarbejdere er til gensidig tilfredshed for kunden og for os. Kunden sikrer sig, at det genetiske potentiale i grisene fra ACT udnyttes optimalt, og vi får en sikkerhed for, at kunden bliver tilfreds. Hen over årene er vi mange gange blevet bekræftet i, at vores indgangsvinkel til samarbejde med kunderne er den rigtige, for vi oplever tit, at dem der køber vores sopolte, også optræder som ambassadører for vores avlsdyr.

Eksperthjælp til avlsstrategier

Igennem vores samarbejdspartner Danish Pig Genetics har vores kunder også mulighed for at trække på deres eksperter, hvis der skulle opstå yderligere spørgsmål vedrørende genetik og avlsstrategier.

Har du behov for at sanere din besætning?

For produktionsbesætninger der er så uheldige at blive smittet med en SPF-sygdom, er det ofte økonomisk attraktivt at sanere besætningen. Vi hjælper meget gerne med leverancer af polte til besætninger, der har behov for at sanere. Vi har stor erfaring med at planlægge polteleverancer i forbindelse med saneringer, hvilket kan være en ekstra tryghed i en periode, som kan være præget af noget usikkerhed for den besætning, der sanerer. Vi kan hjælpe til med at minimere perioden uden produktion i den sanerende besætning ved at levere polte, der er løbede.

Vi støtter Ukraine og dets borgere

Situationen i Ukraine forværres time for time og krigen er eskaleret til hele landet. Situationen i Ukraine og de forfærdelige billeder fra krigen påvirker os alle, og vi har flere medarbejdere og bekendte der er direkte berørt.

Vi er alle dybt berørt af Ruslands invasion i Ukraine, og det er vigtigere end nogensinde før, at vi viser, at vi står sammen og støtter Ukraine og dets befolkning.