ACT er leverandør af avlsdyr i verdensklasse

Avlscenter Trekanten

20901189

+30 ÅRS ERFARING

Vores virksomhed er bygget på langvarige kunderelationer​

Jørgen Skou Hansen

2. genrations ejer af Avlscenter Trekanten

Genetik i verdensklasse

Avlscenter Trekanten er leverandør af avlsgrise, som er kendetegnet ved deres enestående genetiske niveau. Sammen med kunder og den genetiske samarbejdspartner Danish Genetics arbejder ACT hårdt på at forbedre økonomien og bæredygtigheden ved svineproduktion. Vores fleksible og forandringsparate tilgang til avlsarbejdet og tætte kundekontakt medvirker til at forberede vores kunder på fremtidige udfordringer.

ACT leverer
til hele verden

0
solgte dyr i 2018
0
solgte dyr i 2019
0
solgte dyr i 2020

30 års erfaring

20900840

Vi skiftede leverandør og valgte sopolte fra ACT for nogle år siden. Da de første sopolte farede blev vi meget positivt overraskede, for vi kunne konstatere, at antallet af levendefødte per kuld steg med næsten to grise pr. kuld. De ekstra grise bevirkede, at vi steg med knap fire fravænnede grise pr. årsso. Vi har siden vores skift erfaret, at ACT med stor kompetence forstår at viderebringe avlsmæssig fremgang, da vores søer hvert år har øget antallet af levendefødte pr. kuld i overkanten af det forventede.

Christian Arild Madsen
Stenogaard P/S
700 søer med salg af 30 kg. grise

Vi købte 6000 sopolte fra Avlscenter Trekanten i 2016 i forbindelse med opstarten af et so-projekt i Rumænien. Poltene var i perfekt tilstand ved modtagelsen. Avlscenter Trekanten er meget kompetente til at udvælge dyr, og vi så ingen benproblemer. Vi har fået mange positive erfaringer med dyrene fra ACT. Da sopoltene farede lå de på over 16,5 levendefødte pr. kuld. I de efterfølgende læg er vi steget til over 19 levendefødte pr. kuld, hvilket er meget tilfredsstillende. Vi kan også konstatere, at søerne har en enestående god holdbarhed. Polte fra ACT er de mest rolige dyr, vi har arbejdet med, og vi kan varmt anbefale dem til andre kunder i Danmark og såvel i udlandet.

Jacob Bruun
Premium Porc Group
5200 søer

Vores valg af leverandør af sopolte giver tryghed og stabilitet i vores besætning. Vi har efterhånden en del års erfaring med de dyr, vi modtager fra ACT: søerne fungerer altid tilfredsstillende og har en god holdbarhed. Søerne er nemme at arbejde med og har et roligt temperament. Samarbejdet med ACT fungerer til UG – kommunikationen omkring vores faste polteleverancer hver tredje måned er rigtig god og bidrager positivt til vores egen planlægning. Vi har i de seneste 3 år ligget på førstepladsen i Centrovices opgørelse over de bedste resultater i soholdet.

Lars Storm
Storm Nordgaard
1060 søer, fravænner 41,3 grise/årsso

Som smågriseproducent har vi høje krav til vores søer: de skal producere mange grise og smågrisene skal hurtigt igennem vores system uden et stort og dyrt foderforbrug. Søerne fra ACT lever til fulde op til de krav. De malker godt og fravænner tunge ensartede grise, som er nemme at arbejde videre med i klimastalden.

Torben Poulsen
Klaptoft A/S og Prima Svin A/S
7600 søer, salg af 270.000 30 kg´s grise og produktion af 18.000 slagtesvin

Avlscenter Trekantens avlsprogram

En del af Danish Genetics

Avlscenter Trekanten har altid produceret avlsdyr med højeste SPF sundhedsstatus. Vi ved hvor stor en betydning dyrenes sundhedsstatus spiller for den enkelte svineproducents økonomiske resultater.
I den daglige drift gør vi os store anstrengelser for at opretholde vores sundhedsstatus. Det betyder, at intet er overladt til tilfældighederne i hele produktionskæden fra modtagelse af råvarer til den endelige transport af avlsdyret ud til kunden.

Gode medarbejdere betyder alt

Vores gode produktionsresultater og forretningsudvikling er dybt afhængig af vores dygtige og ansvarsfulde medarbejdere i både stald og mark. At drive en avls- og opformeringsbesætning er en kompleks og udfordrende opgave, men vores medarbejderstab viser ved den daglige pasning af grisene og ved sæsonens arbejdsopgaver i marken en ansvarsfuld og ambitiøs tilgang til udfordringerne. Hos ACT værdsætter vi personalets ildhu og gode samarbejdsevner, der får opgaverne løst på en kompetent måde. Både i marken og stalden udviser medarbejderne rettidig omhu og lægger grunden til de gode resultater.