Vi er en del af Danish Genetics

Pig

Genetik

Avlcenter Trekanten driver avl -og omformering med Dansk Yorkshire og Dansk Duroc i samarbejde med Danish Pig Genetics. Avlsprogrammet hos Danish Pig Genetics er udviklet sammen med skotske Roslin Technologies, som er verdensledende indenfor husdyravl og genetik. Samarbejdet mellem Danish Pig Genetics og Roslin Technologies har resulteret i et avlsprogram, som giver stor fremgang i reproduktionsevnen hos søerne og hos slagtesvinene forbedret produktivitet og kødkvalitet. Med andre ord er både soholdere og slagtesvineproducenter sikret et højt genetisk niveau, hvis de anvender dyr fra ACT. Senest er nye avlsmål for moderegenskaber inkluderet i avlsprogrammet, som resulterer i lavere dødelighed i farestalden og større og stærkere grise ved fravænning.

Stærk avl giver fremgang i produktiviteten

En af de grundlæggende forudsætninger for at drive en succesfuld avlsbesætning er en stor viden om genetik. Avlen med grise er tidskrævende, da den kræver mange og omhyggelige registreringer. Det giver stor tilfredsstillelse for os i vores daglige arbejde, når vi kan se, at vores kompetencer indenfor svineavl og det store arbejde med registreringer til stadighed giver sig udslag i produktivitetsfremgang hos vores dyr.

Nem pasning i det daglige

Vores daglige pasning i kombination med Yorkshire-søernes gemyt har den positive effekt at grise fra vores besætninger er rolige og nemme at passe. Vi ser på den avlsmæssige helhed og fokuserer ikke kun på det enkelte dyrs indeks. Vi sørger eksempelvis for, at der er så stor genetisk spredning på dyrene som muligt, så de udvalgte dyr er baseret på så mange forskellige familier som muligt.

Har en kunde behov for Landrace-grise, har vi et godt samarbejde med andre avlscentre, der har Landrace-grise af høj kvalitet.

Vi støtter Ukraine og dets borgere

Situationen i Ukraine forværres time for time og krigen er eskaleret til hele landet. Situationen i Ukraine og de forfærdelige billeder fra krigen påvirker os alle, og vi har flere medarbejdere og bekendte der er direkte berørt.

Vi er alle dybt berørt af Ruslands invasion i Ukraine, og det er vigtigere end nogensinde før, at vi viser, at vi står sammen og støtter Ukraine og dets befolkning.